גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

גן חובה ג 16.30-107.15 אולם פיס 190 210 נטלי גרבר

תחילת פעילות 10.9.2023