בשל תקלה במערכת הקווים לא ניתן להשיגנו טלפונית, 

ניתן לפנות אלינו במייל: matnas.gderot@gmail.com