בשל סיבות אישיות, לא יתקיימו שיעורי ציור עם טל אלון בימים א' + ב, 1+2.5.2022