בשל שיפוצים, תהיה הבריכה סגורה בין התאריכים 15.6.2022 - 30.6.2022.

לפיכך תסתיים שנת הפעילות של חוגי השחייה ב 15.6.2022.

החיוב עבור חודש יוני יהיה חלקי