מרכז קהילתי אזורי-כפרי גדרות מהווה מרכז לתרבות וספורט לכלל תושבי קהילת גדרות והסביבה הקרובה.

בראש המרכז הקהילתי (מתנ"ס גדרות) עומדת הנהלה ציבורית הקובעת את מטרות המרכז ועל-פיהם מכוונת את המדיניות. בגדרות, כמרכז קהילתי אזורי, יש לכל כפר ייצוג בהנהלה.

ההנהלה מורכבת מנציגי מוסדות ומנציגי כפרים הנבחרים ע"י הנהלת הכפר ואשר להם נגיעה ועניין בפיתוחה החברתי ובקידומה של הקהילה. כמו-כן חברים בהנהלה 3 נציגי מועצה.

 

חברי הועד המנהל :

 

גב' יערה רם-  יו"ר נציגת המועצה

מר אוהד פטל  - נציג המועצה

גב' מיכל מוריץ - נציגת המועצה

גב' רינה נביא - נציגת שדמה

מר אלי תגר  - נציג עמותת הספורט

מר יובל זילבר - נציג כפר מרדכי

גב' רחל לוי עגמי אבי סיון - נציגת כפר אביב

גב' שירי חיימוביץ פרנקל  - נציג משגב דב

מר זיו קאשי  - נציג גן הדרום

גב' יעל מרקס - נציגת מישר

מר אוהד עירון - נציג עשרת

 

בנוסף להנהלת המרכז הקהילתי, קיימות מספר ועדות הפועלות באופן שוטף:

  • ועדת כספים: יערה רם, מיכל מוריץ, אוהד פטל
  • ועדת ביקורת: יעודכן בהמשך
  • ועדת חריגים: יעודכן בהמשך

במקביל לוועדות אלו, קיימות במתנ"ס גדרות וועדות נוספות אשר מתכנסות בהתאם לצורך לטובת אירועים ממוקדים כדוגמת, ערבי תרבות ,אירועים קהילתיים, קייטנות. אנו במתנ"ס גדרות יוזמים ומפיקים את הפעילויות והאירועים בתהליך משותף עם תושבים מהקהילה .