מרכז קהילתי אזורי-כפרי גדרות מהווה מרכז לתרבות וספורט לכלל תושבי קהילת גדרות והסביבה הקרובה.

בראש המרכז הקהילתי (מתנ"ס גדרות) עומדת הנהלה ציבורית הקובעת את מטרות המרכז ועל-פיהם מכוונת את המדיניות. בגדרות, כמרכז קהילתי אזורי, יש לכל כפר ייצוג בהנהלה.

ההנהלה מורכבת מנציגי מוסדות ומנציגי כפרים הנבחרים ע"י הנהלת הכפר ואשר להם נגיעה ועניין בפיתוחה החברתי ובקידומה של הקהילה. כמו-כן חברים בהנהלה 3 נציגי מועצה.

 

חברי הועד המנהל :

 

גב' אורית דורון -  יו"ר נציגת המועצה

מר ערן גלזר  - נציג המועצה

מר רוני בן-דוד - נציג המועצה

גב' מיכל אבירם - נציגת שדמה

מר אלי תגר  - נציג עשרת

גב' בת חן דגני - נציגת כפר מרדכי

מר אבי סיון - נציג כפר אביב

גב' שירי חיימוביץ פרנקל  - נציג משגב דב

גב' פולינה סויבלזון  - נציגת גן הדרום

גב' יעל מרקס - נציגת מישר

 

בנוסף להנהלת המרכז הקהילתי, קיימות מספר ועדות הפועלות באופן שוטף:

  • ועדת כספים: רוני בן-דוד (יו"ר) , אורית דורון ופולינה סויבלזון.
  • ועדת ביקורת: אוהד פטל, שרון גלילי.
  • ועדת חריגים: אורית דורון ואלי תגר.

במקביל לוועדות אלו, קיימות במתנ"ס גדרות וועדות נוספות אשר מתכנסות בהתאם לצורך לטובת אירועים ממוקדים כדוגמת, ערבי תרבות ,אירועים קהילתיים, קייטנות. אנו במתנ"ס גדרות יוזמים ומפיקים את הפעילויות והאירועים בתהליך משותף עם תושבים מהקהילה .