חזון המתנ"ס

 • ערכים מובילים, בינינו לבין עצמנו, ובמגענו עם כל הסובבים אנו פועלים לאור ערכינו:

  •דיאלוג בונה- המבוסס על הקשבה הדידית ולמידה הדדית.

  •אמינות – אמירת אמת והלימה בין הצהרות למעשים.

  •מקצועיות – חתירה לביצוע איכותי, למידה, מדידה ושיפור מתמיד.

  •פרואקטיביות – התמקדות במרחב ההשפעה, לקיחת אחריות ונטילת יוזמה לעיצוב העתיד.

  •שקיפות – תהליכית ותקציבית.

 

מטרות:

•מטרה ארגונית: מתנ"ס גדרות יופעל על ידי צוות מקצועי, יפעל על פי נהלים כתובים ולאור הנדרש בחוק, תוך התמקצעות ולמידה מתמדת.

•מתנ"ס גדרות יתנהל באופן כלכלי מסודר ומאוזן תוך ראיית עולם חברתית.

•מתנ"ס גדרות יוביל ויקדם תהליכי בינוי קהילה תוך התייחסות לקהלי היעד השונים לשינוי החל בצרכים.

•מתנ"ס גדרות יציע מגוון רחב של שירותים (שרותי ליבה ואחרים) חדשים ומגוונים.