לקראת שבת אפשר בלי יין טוב?

יקב גרנדה כאן מגן הדרום עם מבצע שליח עד הבית.

יקב גרנדה