החל הרישום למעון גדרות ולצהרוני המתנ"ס.

שימו לב,

יש לשלם דמי מקדמה באתר המתנ"ס, לאחר מכן יש למלא את הסכם הרישום המקוון.

לתשלום דמי מקדמה - מעון גדרות יש לפנות לאורנה גיל על מנת להירשם ברשימת המתנה

להסכם רישום מקוון - מעון גדרות 

 

לתשלום דמי מקדמה - צהרוני המתנ"ס

להסכם רישום מקוון - צהרוני המתנ"ס