גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך

קרמיקה

ה ומעלה

ד 18.00-19.30 חדר אומנות 335 370 שני בן שושן

** תוספת 40 ש"ח עבור חומרים בכל חודש