גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג - ו ב 15.15-16.30 חדר אומנות 245 270 טל אלון

* הרשמה מכיתה ב ומעלה, ובתאם עם טל

** המחירים לא כוללים חומרים