גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג - ד ד 17.00-18.00 סטודיו גדול 195 215 טל גרינברג